ಸಪ್ನಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಕನಸಿನ ನೋಟ

ಸಪ್ನಾ ಚೌಧರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಸಿನ ನೋಟ

ಈ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ

ಕ್ಯಾನೆಸ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಪ್ನಾ ಚೌಧರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ

ಕ್ಯಾನೆಸ್ ಡೈರಿ ದಿನದ 2 ​​ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೋಟವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಉಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮಿಲಿಯನ್‌ಡಾಲರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಕರವಾಗಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಯಲ್