ರುಬಿನಾ ದಿಲೈಕ್ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಎಥ್ನಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು

ರುಬಿನಾ ದಿಲಾಯಿಕ್ಸ್ ಜನಾಂಗೀಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಆರ್ಗನ್ಜಾ ರುಬಿನಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆರ್ಗನ್ಜಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ

ಹಬ್ಬದ ಕೆಂಪು ರುಬಿನಾ ತನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಕೆಂಪು ಉಡುಪನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ Instagram ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾಳೆ

ಈ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ವೈಬ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಬಿನಾಸ್ ಅಭಿನಯ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ

ಚಾಂದ್ ವೆಲ್ವೆಟ್‌ನ ರುಬಿನಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ಸೇರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ

ಹೂಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ರುಬಿನಾಸ್ ಹೂವಿನ ಕುಪ್ಪಸ Instagram ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

ಕೈನೇಯ್ದ ಕಸೂತಿ ರುಬಿನಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ